Lisensar og bruk av Samla

Lisensar og reglar for bruk

Innhaldet i Samla som ikkje krev særleg tillatelse for bruk, er tilgjengeleg etter lisensen CC BY 4.0

Materiale som krev særleg tillatelse er nyare materiale yngre enn 60 år, og dette materiale er ikkje tilgjengeleg på Samla uten at du som bruker har søkt om tilgang.

Det er nokre foto i bruk til illustrasjoner, desse kan det vere ein annan lisens for, desse er merka med det.