Materialtypar

Her er ei oversikt over dei ulike formene for dokument og andre materielltypar som finst i SAMLA. 

Mengda i parantes er tal på dokument av dei ulike typane. Merk at nokre elementtyper, slik som til dømes kart, kan inngå som underelement av andre materialtyper, desse er også tatt med i ein ekstra parantes.