Søketips

[Nynorsk versjon mangler]

 • Hva søker du i?

  Du søker i all hovedsak i metadata, dvs. informasjon som er lagt til det digitaliserte materialet. Men deler av materialet er også transkribert, og det er også med i søket.

 • SOLR

  Søkesystemet i Samla er SOLR. Les gjerne mer om SOLR i Wikipedia. Universitetet i Oslo har en kortfattet innføring i bruk av SOLR

 • Kort syntaks for søk

  Søker du etter mus katt hund får du treff der alle ordene er med, men de trenger ikke stå etter hverandre. Søker du "mus katt hund" (altså med anførselstegn rundt) får du ikke noen treff, det er fordi denne fransen ikke står slik noe sted i metadata i Samla

 • Bruk av jokertegn som * og ?

  * søk etter ord som slutter eller begynner med ordet

  ? erstatter ett tegn

  Søk etter Trond finner typisk mannsnavnet Trond. Søk etter Trond* finner også Trondheim og Trondhjem. Er det byen du er ute etter kan du også skrive Trondh??m. 

 • Avansert søk

  Her kan du spesifisere hvilket metadatafelt du vil søke i. Altså du kan søke etter avsenderen Moe, som skriver til Asbjørnsen. Men du kan også finne alle brev fra Moe som ikke er til Asbjørnsen. Men her vil du jo raskt oppdage at det finnes flere Moe, slik at du kan jo spesifisere at det er brevene fra Jørgen Moe, og ikke Molkte Moe. 

 • Logiske uttrykk

  Du kan velge logiske operatorer som OG ELLER IKKE mellom enkeltsøkene. Merk at det lurt å hoppe over første delsøket hvis man bruker ELLER og IKKE, fordi det første feltet ikke har mulighet til å sette operatoren, den er automatisk OG. 

 • Uklart søk

  Hvis det uklare søket er aktivt, blir søkeresultat med liknende staving også vist. Kan brukes til å finne både Christiania og Kristiania ved å bare søke etter Kristiania. Men man kan også få nokså avvikende treff, f.eks. kan søk etter Voss gi treff i Moss og Foss.

 • Tips og triks

  Det er lurt å tilbakestille søket! Innstillinger i avansert søk kan henge igjen, og da kan du å rare og uventende treff.

  Ikke bruk første feltet i avansert søk hvis du bruker IKKE og ELLER søk, det blir fort feil fordi du ikke kan sette OG ELLER IKKE på dette feltet. Bare la det stå urørt.