Object: Folkeminne fra S. Høland 12 1926 Søndre Høland