Personvern

SAMLA brukar ikkje informasjonskapslar (cookiar), men lagrar brukarinnstillingane lokalt i nettlesaren (local storage), utan at informasjonen blir sendt vidare til serveren vår på UiB. Søkjeord blir logga på serveren, men vi brukar dette berre til å lage søkjestatistikk.  

Brukarer som oppretter egen konto blir naturlignok registrert, men berre med informasjon som er nødvendig for funksjonaliteten i SAMLA, og blir ikkje brukt til noko anna. Det skal opprettes ein databehandlingsavtale med Intranda før SAMLA tas i bruk utover testing slik at GDPR rettigheter er i varetatt. 

Vi brukar ein XXX-webserver der loggane blir overskrivne etter ei stund, slik at IP-adressene ikkje blir lagra permanent nokon stad. Vi loggar òg bruken av enkelte funksjonar på nettsida med YYY, som ikkje lagrar IP-adresser eller annan informasjon som kan knyte bruksstatistikken til enkeltbrukarar.

Brukerstatistikk samles ved bruk av PIWIK/MATOMO.