Statistikk

Tester ut ulike visningar av nøkkeltall for Samla. 

Skal vise talet på : 

  1. Skannede sider (ca. 300000 pr. 5. juli 2024).
  2. Tilgjengelege dokument, sjå boks over digitalisterte postar (som her betyr dokument).
  3. Transkriberte dokument : ca. 260  pr. 5. juli 2024), omlag 2400 sider.
  4. Fordeling på dokumenttypar, sjå eigen boks (dette talet er oppdatert).

Sida er under arbeid.