Støytande innhald

SAMLA digitaliserer og gir åpen tilgang til kulturhistorisk kildemateriale fra samlingene i Norsk Folkeminnesamling, Norsk etnologisk gransking og Etno-folkloristisk arkiv. De tre arkivene inneholder kilder fra 1600-talllet og fram til i dag. Det er historisk materiale som er preget av sin tid. Det betyr at materialet iblant vil inneholde blant annet rasistiske stereotyper, støtende språkbruk, og fordomsfulle skildringer av historiske hendelser. Dette gjelder særlig i materiale som omhandler samisk kultur, nasjonale og andre minoriteter.  

Som samlingsinstitusjoner må vi balansere mellom å sikre tilgang til det historiske materialet i sin helhet, slik det ble samlet inn, og i respekt for de menneskene som sang sangene eller bar på fortellingene og for de som samlet disse inn. Vi kan ikke endre eller fjerne innhold uten å bryte mot disse sentrale prinsippene for historiske samlinger. For historisk dokumentasjon og forskning må vi ivareta både proveniens og den historiske konteksten. Samtidig vil vi understreke at noe av det materialet som er samlet her kan være sårende og vanskelig å lese i dag. 

I noen helt spesielle tilfeller kan det være riktig for oss å for eksempel merke enkeltfortellinger eller deler av samlingene med innholdsadvarsler. Noe sensitivt materiale har også tilgangsbegrensninger for å sikre at det blir brukt på en etisk forsvarlig måte.   

SAMLA har egne etiske retningslinjer som forholder seg til norske forskningsetiske retningslinjer og Personopplysningsloven, samt den løpende akademiske debatten på feltet. Ikke minst ønsker vi publikums tilbakemeldinger. Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller kommentarer til vår håndtering av støtende materiale.