TEMA: Dyr

Barn og mann til hest

I kulturhistorien spiller dyr en sentral rolle, som husdyr og produksjonsdyr, som rovdyr eller i jakt. Temaet dyr favner over praksiser og trosforestillinger knyttet til både ville og tamme dyr. 

 

Foto: Norsk Folkemuseum, NEG.V-12047-05. 

Results: 58