TEMA: Samiske tradisjonar

Saba, Isak (1919) “Lappiske sange.”

Tema Samiske tradisjonar består av eit mangfald oppskrifter, hovudsakleg på skoltesamisk-, nordsamisk- og norsk. Isak Saba og Just Qvigstad står for dei største innsamlingane av munnlege forteljingar på slutten av 1800-talet og første del av 1900-talet. I tillegg til eventyr, segner, leudd og religiøse songar, finst også samlarene sine brev, foto, dagbøker og publiserte manuskript. Eit døme på anna materiale i samlinga er Moltke Moes skisse til innleiinga av Qvigstad si publikasjon Lappiske eventyr 1887. Eit anna døme er Om sammensatte lappiske stadsnamn , eit særprent signert Isak Saba 1920. 

Illustrasjon Saba, Isak. n.d. “Lappiske Sange.” https://viewer.samla.no/viewer/image/c09dc20f-fc6b-48fc-8edd-50921130d0d6/32/

Results: 67