TEMA: Sjukdom og kur

Hannaas, T. (n.d.). Folkeminne. (Truer, joleskikkar m.m.).

Sjukdom og kur inneheld eit stort kulturhistorisk materiale om trusførestellingar og skikkar knytt til liv og helse. Det spenner frå svarteboksformler, oftast nyttig magi til å lege sjukdom både hos dyr og menneske, historier om lokal folkemedisinsk bruk av ville og dyrka planter, til medisinhistorie, spørjeundersøkingar om namngjeving av sjukdom, legemiddel, behandlingsmetodar og forteljingar om helbredarar. 

Illustrasjon Hannaas, T. (n.d.). Folkeminne. (Truer, joleskikkar m.m.) "En almindelig regel hvorledes mand skal lede sine årer slå"., https://viewer.samla.no/viewer/image/105c50c8-9288-4ab0-b579-86d33c9f74c0/21/LOG_0030/

 

Results: 118