TEMA: Song og musikk

Tegning av neverlur

Tegning Kunnstferdig næverlur hos tolloppsynsmann Oskar Johnsen, Grue Finnskog. Norsk folkemuseum, NEG_006_00806_02.

Results: 797